nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Zapraszamy do udziału w II Forum Funduszy EuropejskichJuż po raz drugi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z instytucjami uczestniczącymi w systemie wdrażania programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007 - 2013 organizuje II Forum Funduszy Europejskich. Przedsięwzięcie to jest jedną z najważniejszych i największych imprez poświęconych tematyce Funduszy Europejskich w Polsce. Stanowi jednocześnie płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie środków Unii Europejskiej, jak również umożliwia przybliżenie przedmiotowej tematyki całemu społeczeństwu.

Tradycyjnie już w Forum udział weźmie Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, który promować będzie następujące programy: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy – priorytet 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia stoisk i zapoznania się z możliwościami uzyskania dofinansowania inwestycji w ochronie zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz udziału w projektach systemowych (m.in. studia pomostowe, szkolenia, akredytacje) finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zachęcamy również do odwiedzenia Kina Funduszy Europejskich, gdzie wyemitowane zostaną m.in. filmy edukacyjne związane z tematyką funduszy europejskich oraz wystawę projektów finansowanych z funduszy europejskich.
II Forum Funduszy Europejskich odbędzie się w dniach 7-8 maja 2009 br. na Placu Zamkowym w Warszawie.
Liczymy na Państwa udział


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5295 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.