nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie konferencji „okrągłego stołu”RZECZNIK PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA
Agnieszka Gołąbek

KOMUNIKAT

    Konferencja „okrągłego stołu” jest odpowiedzią na zgłaszaną przez środowisko potrzebę dyskusji i wypracowania propozycji przyszłościowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia. Swój udział w konferencji zapowiedziało ponad 90 organizacji związanych z systemem lecznictwa w Polsce. W trakcie spotkań konsultacyjnych, które odbywały się od połowy marca br., zaproszeni partnerzy społeczni podkreślali, że zaproponowana konferencja jest pierwszą próbą podjęcia prawdziwego dialogu i zwrócenia uwagi na głosy wszystkich grup społeczno - zawodowych związanych z ochroną zdrowia.
    Organizatorem konferencji jest minister zdrowia Leszek Sikorski, kontynuujący pomysł, którego autorem był Marek Balicki. Inicjatywa została zaakceptowana przez najwyższe organy władzy w Polsce. Poparcie, jakiego konferencji udzielili Prezydent i Premier, daje gwarancje, że ustalenia wypracowane w trakcie obrad znajdą swoje odzwierciedlenie w działaniach władz publicznych.
    „Okrągły stół” nie jest miejscem oficjalnych negocjacji partnerów społecznych z Rządem w zakresie doraźnego rozwiązywania problemów, natomiast ma na celu osiągniecie porozumienia w konstruowaniu strategii naprawy ochrony zdrowia w Polsce. Doświadczenie i realizm uczestników będą stanowiły o jakości wniosków wypływających z dyskusji w zespołach problemowych.
    Pierwsze spotkanie jest spotkaniem programowym, na którym zostanie wypracowany szczegółowy schemat i zakres tematyczny prac „okrągłego stołu”. Główny ciężar prac przejmą następnie wyłonione w trakcie obrad zespoły robocze. Gościny uczestnikom spotkania udzielił Państwowy Zakład Higieny. Koordynatorem konferencji jest dr Krzysztof Kuszewski.

Agnieszka Gołąbek


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5874 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.