nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie rozpoczęcia Konferencji „okrągłego stołu”RZECZNIK PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA
Agnieszka Gołąbek

KOMUNIKAT

    23 kwietnia br. w siedzibie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie rozpoczęła się Konferencja „okrągłego stołu” środowisk związanych z ochroną zdrowia. W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział przedstawiciele ponad 90 organizacji: związków i samorządów zawodowych, samorządów terytorialnych, uczelni medycznych, organizacji pracodawców, pacjentów oraz organizacji przemysłu farmaceutycznego.
    Minister zdrowia Leszek Sikorski na początku obrad zadeklarował, że jest otwarty na wszelkie propozycje ze strony partnerów społecznych. Wyraził przy tym nadzieję, iż podstawowym efektem „okrągłego stołu” będzie wspólne opracowanie przez wszystkich uczestników konferencji długoterminowej strategii naprawy ochrony zdrowia w Polsce.
    Podczas pierwszego dnia obrad wyłoniono Zespoły Partnerskie oraz Problemowe Zespoły Robocze:
      Zespoły Partnerskie:
          1. Zespół Partnerów Zawodowych
          2. Zespół Partnerów Społecznych
          3. Zespół Partnerów Związkowych
          4. Zespół Partnerów Obywatelskich
          5. Zespół Partnerów Właścicielskich
      Problemowe Zespoły Robocze:
          1. Ekonomiczny
          2. Organizacyjny
          3. Zawodowy,
          4. Samorządowy
          5. Praw Pacjenta
    Pierwsze spotkanie Roboczego Zespołu Koordynacyjnego, w skład którego wchodzą członkowie prezydiów Zespołów Partnerskich, odbędzie się 29 kwietnia. Od 5 maja rozpoczną się spotkania Problemowych Zespołów Roboczych. Stanowiska wypracowane przez te zespoły będą następnie dyskutowane przez Zespoły Partnerskie oraz zostaną przedstawione Zespołowi Koordynacyjnemu, który będzie decydował o uznaniu danego stanowiska za dokument Konferencji „okrągłego stołu”. W pierwszej połowie czerwca odbędzie się II plenarne posiedzenie „okrągłego stołu”. Uczestnicy konferencji zadecydują wówczas o ewentualnym rozpoczęciu kolejnej rundy spotkań Zespołów Roboczych.
    Uczestnicy inauguracyjnego spotkania plenarnego wystąpili z inicjatywą powołania specjalnego zespołu do spraw bieżących i interwencyjnych. Minister Leszek Sikorski poinformował, iż w czasie jego wstępnej rozmowy z ministrem gospodarki, pracy i polityki społecznej Jerzym Hausnerem, rozpatrywane były dwa warianty: albo zespół ten będzie usytuowany w ramach Komisji Trójstronnej, albo będzie funkcjonował jako specjalny zespół międzyresortowy. Formuła prowadzenia rozmów o sprawach bieżących poza strukturami „okrągłego stołu” wynika z przyświecającego organizatorom założenia, iż konferencja ma służyć poszukiwaniu długookresowych, przyszłościowych rozwiązań strategicznych, nie ma być zaś miejscem doraźnego rozwiązywania problemów.

Agnieszka Gołąbek


Prezydium zespołów

Program partnerskiej współpracy środowiska ochrony zdrowia

Lista zgłoszonych tematów przez organizacje zaproszone do udziału w konferencji „okrągłego stołu”
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-24
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5771 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.