nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie standardu kwalifikacji pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi do leczenia inwazyjnego, wypracowany przez zespół kardiologów na czele z prof. Grzegorzem Opolskim – konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologiiMINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 07.08.2009 roku
KOMUNIKAT W SPRAWIE STANDARDU KWALIFIKACJI PACJENTÓW Z OSTRYMI ZESPOŁAMI WIEŃCOWYMI DO LECZENIA INWAZYJNEGO, WYPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ KARDIOLOGÓW NA CZELE Z PROF. GRZEGORZEM OPOLSKIM – KONSULTANTEM KRAJOWYM W DZIEDZINIE KARDIOLOGII.7 sierpnia 2009 roku zespół kardiologów, pod przewodnictwem prof. Grzegorza Opolskiego, zakończył prace nad opracowaniem standardu kwalifikowania pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi do leczenia inwazyjnego:

I. Ostry Zespół Wieńcowy z uniesieniem odcinka ST
1. Kryterium rozpoznania: wystąpienie typowego bólu o charakterze zawałowym lub objawów sugerujących ostre niedokrwienie serca oraz stwierdzenie przetrwałego uniesienia odcinka ST w EKG.
2. Wymagane badania dodatkowe: (z wyjątkiem EKG, nie rozstrzygają o konieczności podjęcia leczenia inwazyjnego)
- EKG,
- echokardiografia,
- badania laboratoryjne: rutynowe badania krwi oraz markery martwicy mięśnia sercowego.
3. Wskazania do leczenia inwazyjnego – każdy z wyżej wymienionych pacjentów – zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

II. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST
1. Kryteria rozpoznania: stwierdzenie typowych objawów klinicznych be4z stwierdzenia przetrwałego uniesienia odcinka ST w EKG.
2. Wymagane badania dodatkowe: (należy wykonać przed podjęciem decyzji o leczeniu inwazyjnym):
- EKG,
- oznaczenie poziomu markerów martwicy mięśnia sercowego w surowicy krwi,
- rutynowe badania laboratoryjne krwi,
- echokardiografia (w zależności od stanu chorego można wykonać po leczeniu inwazyjnym).
3. Wskazania do leczenia inwazyjnego – wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych objawów:
- podwyższony poziom markerów martwicy mięśnia sercowego,
- dynamiczne zmiany odcinka ST w kolejnych zapisach EKG,
- nawracające bóle dławicowe nie reagujące na leczenia farmakologiczne,
- kliniczne objawy ostrej niewydolności serca (Killip 3 – obrzęk płuc, 4 – wstrząs),
- arytmie zagrażające życiu (częstoskurcz komorowy, trzepotanie/migotanie komór),
- ostry zespół wieńcowy u chorych z cukrzycą,
- ostry zespół wieńcowy u chorych z niewydolnością nerek,
- uszkodzona funkcja lewej komory (EF<40%),
- wczesna pozawałowa niestabilna dławica piersiowa (do 30 dnia od zawału serca),
- przebyte zabiegi rewaskularyzacji wieńcowej.

/-/ Krzysztof Suszek
Dyrektor Biura Prasy i Promocji


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6705 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.