nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Nowe projekty indywidualne otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoMinister Zdrowia podjął decyzję o dofinansowaniu trzech nowych projektów zamieszczonych na liście projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko (Działanie 12.2). Ww. projekty to:


1.

Utworzenie Kliniki Chorób Zakaźnych i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Beneficjent projektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Wnioskowana kwota z EFRR: 31 444 526, 10 zł


2.

Poprawa efektywności leczenia chorób płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Beneficjent projektu: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Wnioskowana kwota z EFRR: 58 650 000 zł


3.

Rozbudowa Instytutu Kardiologii o nowy Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej wraz z przebudową Klinik i doposażeniem Instytutu o wysokospecjalistyczny aparat hemodynamiczny przystosowany do pracy hybrydowej
Beneficjent projektu: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Wnioskowana kwota z EFRR: 33 126 200 zł.


Aktualnie trwają prace nad podpisaniem umów o dofinansowanie.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5710 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.