nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący wniosków o zmianę informacji o produkcie leczniczym znajdującym się na wykazach leków refundowanychKomunikat Ministra Zdrowia dotyczący wniosków o zmianę informacji o produkcie leczniczym znajdującym się na wykazach leków refundowanych


Minister Zdrowia informuje, że:
1. podmioty odpowiedzialne zainteresowane zmianami kodów EAN w dwóch przypadkach:
- wniosku podmiotu odpowiedzialnego o wykreślenie znajdującego się na wykazach kodu EAN i wpisanie nowego kodu (bez zmiany postaci, dawki i wielkości opakowania produktu leczniczego),
- wniosku podmiotu odpowiedzialnego o dodanie nowej konfiguracji opakowania i nowego kodu EAN (wielkość opakowania pozostaje bez zmian) do produktu leczniczego umieszczonego w wykazach leków refundowanych,
powinny składać takie same wnioski, jak ubiegając się o umieszczenie produktu leczniczego na wykazach leków refundowanych (czyli wniosek o umieszczenie na wykazach leków refundowanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach Dz. U. Nr 216, poz. 1379) oraz wniosek o ustalenie ceny (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie zakresu informacji i wniosków niezbędnych do ustalenia cen urzędowych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne, sposobu i terminów przedkładania informacji oraz trybu terminów rozpatrywania wniosków i informacji Dz. U. Nr 69, poz. 643), do tego załączając wszystkie wymagane prawem dokumenty. Wnioski te powinny być składane zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. przez pierwszych siedem dni każdego kwartału
2. podmioty odpowiedzialne zainteresowane zmianami: nazwy podmiotu odpowiedzialnego bądź nazwy produktu leczniczego bez zmiany kodu EAN mogą składać dokumenty potwierdzające zaistniałą okoliczność w każdym czasie.

Ponadto, Minister Zdrowia informuje, że wszystkie prośby o zmianę kodów EAN, które do dnia 1 września br. wpłynęły bądź w formie pojedynczego pisma bądź wniosku o umieszczenie na wykazach leków refundowanych, zostaną rozpatrzone przy najbliższej nowelizacji rozporządzeń refundacyjnych, o ile zawierają potwierdzenie zmiany kodu EAN w postaci decyzji Ministra Zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9415 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.