nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja po spotkaniu Minister Zdrowia Ewy Kopacz z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” regionów Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego oraz PodbeskidzkiegoMINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 4.11.2009 rokuInformacja po spotkaniu Minister Zdrowia Ewy Kopacz z przedstawicielami
NSZZ „Solidarność” regionów Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego
oraz Podbeskidzkiego w dniu 4 listopada 2009 r.


W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami działającymi na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy spotkania zidentyfikowali najważniejsze problemy.

Minister Zdrowia zapowiedziała, że zobowiąże Prezesa NFZ do przedstawienia informacji na temat planowanej na rok 2010 puli środków przeznaczonych na Śląski Oddział Wojewódzki NFZ (wyliczonej wg nowego algorytmu podziału środków) w porównaniu do analogicznych kwot określonych w planie NFZ na rok 2009 oraz rzeczywiście wydatkowanych w roku 2009.

Uzgodniono, że Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zapłaci szpitalom za świadczenia ponadlimitowe ratujące życie wykonane w roku 2009. Środki na ten cel pochodzić będą w części z zapłaty za świadczenia udzielane pacjentom spoza województwa śląskiego (środki z tzw. migracji) oraz środków przekazanych dodatkowo przez Prezesa NFZ do Oddziału zarządzeniem z dnia 19 października br.

67 mln zł przekazanych Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ zarządzeniem z dnia 19 października br. skierowane zostaną do szpitali.
Ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 18 listopada 2009 r.


/-/ Piotr Olechno
Rzecznik Prasowy


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5543 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.