nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w procedurze „Przyjmowanie klientów zewnętrznych”MINISTERSTWO ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

Warszawa, 4 grudnia 2009 r.Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w procedurze „Przyjmowanie klientów zewnętrznych”


Uprzejmie informuję, iż w procedurze „Przyjmowanie klientów zewnętrznych”, w trosce o zwiększenie przejrzystości, wprowadzono następującą zmianę:
„W przypadku klientów zewnętrznych nie reprezentujących wnioskodawców w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych warunkiem koniecznym do odbycia spotkania z przedstawicielami MZ jest podanie we wniosku o spotkanie danych:
1) dotyczących źródeł finansowania danej organizacji i jej przedstawicieli,
2) istnienia stosunków prawnych i faktycznych rodzących dla danej osoby korzyści finansowe lub też obietnice tych korzyści (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło itp.).

W celu dochowania najwyższych standardów przejrzystości w kontaktach z klientami zewnętrznymi i zapewnienia dbałości o przestrzeganie jasnych zasad dotyczących spotkań z klientami zewnętrznymi niezgłoszenie powyższych danych, lub też poświadczenie nieprawdy będzie skutkować brakiem możliwości bezpośredniego spotkania – tym samym odpowiedzi na wszelkie zadane pytania zostaną przekazane w drodze pisemnej.”
Pełna treść procedury jest dostępna w załączniku do niniejszego komunikatu.

/-/ Marek TwardowskiZałącznik:
Procedura „Przyjmowanie klientów zewnętrznych”
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6523 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.