nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

WOJEWÓDZKIE PLANY ZDROWOTNE    Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje następującymi informacjami o orzeczeniach pierwszorazowych wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS w sprawach rentowych, ustalających niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego.
    Powyższe dane, za lata 2000-2002 są aktualnie dostępne w Departamencie Statystyki ZUS dla każdego z województw, jednakże bez podziału na powiaty, według 5 letnich grup wiekowych, płci i grup chorobowych zgodnie z Rewizją Dziesiątą Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.
    Do chwili obecnej, wg powyższego uszczegółowienia, ZUS udostępnił na wnioski zainteresowanych urzędów marszałkowskich dane dla województw: pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

    Pozostałe odpowiedzi na temat danych z KRUS i od Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych) zostaną umieszczone na stronie internetowej od razu po ich otrzymaniu przez Departament.    Zestaw wybranych tabel pomocniczych został przygotowany w celu ułatwienia prac na wojewódzkimi planami zdrowotnymi i jest zgodny z treścia projektu rozporzadzenia przedłożonego do podpisu Ministra Zdrowia. Plik zawiera propozycje tabelarycznego zestawienia danych:

  • wymaganych przy opracowaniu wojewódzkich planów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wojewódzki plan zdrowotny oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu
  • uzupełniających - których uwzględnienie pozwoli na postawienie lepszej diagnozy opieki zdrowotnej na terenie województwa.


Do pobrania:
- plik w formacie xls ,
- plik w formacie zip .Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-26
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 135944 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.