nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

List do rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w sprawie danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa na pomoc materialnąWarszawa, 17 lutego 2010 r.List do rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w sprawie danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną


Rektorzy uczelni medycznych
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo Rektorzy,

W związku z koniecznością zgromadzenia danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na 2010 r., Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia uprzejmie prosi o nadesłanie wypełnionych przez Uczelnię tabel, stanowiących załączniki do niniejszego pisma.
Wypełnione tabele prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: s.stelmach@mz.gov.pl w terminie do 27 lutego 2010 r. Jednocześnie prosimy o nadesłanie wypełnionych tabel tradycyjną drogą pocztową .
Prosimy potraktować sprawę jako pilną.


Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Roman Danielewicz
Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Załącznik 1. Informacja na temat pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w 2009 r. dla uczelni medycznych


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6372 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.