nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Krajowe Centrum ds. AIDS realizuje projekt H-Cube współfinansowany przez Komisję EuropejskąPROJEKT H-CUBE
HBV-HCV-HIV:
Trzy poważne zagrożenia dla młodych Europejczyków.
Diagnoza sytuacji oraz stawienie czoła tym wyzwaniom
w krajach UE

Projekt H-Cube jest realizowany za pośrednictwem Krajowego Centrum ds. AIDS. Tematyka Projektu dotyka poważnych zagrożeń dla młodych Europejczyków związanych z zakażeniem HCV, HBV, HIV. Jest to cenna i społecznie niezbędna inicjatywa, która przyniesie wiele korzyści całemu społeczeństwu w postaci mniejszej liczby zakażeń HIV, HBV i HCV.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl (ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, tel.:+48 (22) 331 77 77, fax.: +48 (22) 331 77 57). Zapraszamy także do odwiedzenia strony projektu www.hcube-project.eu, którego koordynatorem jest Uniwersytet w Sassari (UNISS) we Włoszech. Projekt H-Cube rozpoczął się 1 maja 2009 r. i trwał będzie 30 miesięcy. Uczestniczą w nim zarówno instytucje administracji publicznej, jak i organizacje pozarządowe z wielu krajów Europy, takich jak: Włochy, Rumunia, Grecja, Słowenia, Polska, Czechy, Bułgaria, Węgry, Cypr, Malta i Litwa. Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską (EAHC - Executive Agency for Health and Consumers).

Celem głównym projektu jest identyfikacja dobrych praktyk i dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi profilaktyki trzech chorób zakaźnych: HIV, HBV i HCV, realizacja programów szkoleniowych i kampanii profilaktycznych w poszczególnych krajach. Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-24 oraz ich rodzice i nauczyciele.
Plakat
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5320 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.