nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na zakupie czasu antenowego w celu emisji 30 sekundowych spotów reklamowych (reklamy radiowej) promujących Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWarszawa, dnia 25 sierpnia 2010 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe nie stanowiące zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa polegająca na emisji spotów (reklam radiowych) dotyczących Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Starcom MediaVest Group,
ul. Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa
. Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny była cena oferty brutto. Powyższy wykonawca spośród ofert nadesłanych na zapytanie ofertowe złożył ofertę z najniższą ceną, a co za tym idzie oferta przez niego złożona jest najkorzystniejsza. Nie zaistniały przesłanki unieważnienia postępowania.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz porównaniem złożonych ofert
Zaproszenia do składania ofert13.08.2010r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3424 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.