nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA
W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011


Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153 z 2006 r., poz. 1093) – Minister Zdrowia, przyznał nw. studentom stypendium na rok akademicki 2010/2011:

Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauceUniwersytet Medyczny w Białymstoku
1. Katarzyna Danuta Jańczuk
2. Jolanta Pietraszuk

Gdański Uniwersytet Medyczny
3. Marcin Derwich
4. Natalia Kiszewska
5. Alicja Sadowska
6. Piotr Wysocki

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
7. Anna Gwizdek
8. Aneta Koszowska
9. Bartłomiej Orlik
10. Ryszard Sordyl

Collegium Medicum UJ w Krakowie
11. Monika Rybicka
12. Maciej Wybraniec

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
13. Michał Błotnicki
14. Karolina Janikowska
15. Paulina Krawiec
16. Aleksandra Wlaź

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
17. Małgorzata Frącczak
18. Sebastian Kłosek
19. Marta Piąstka
20. Malwina Pietrzykowska
21. Oskar Szram
22. Katarzyna Włodarczyk

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
23. Joanna Głowska
24. Anna Maria Kasprzak
25. Halina Kielar
26. Krystyna Kwiatkowska
27. Ewa Nowak
28. Łukasz Paschke
29. Jan Tuzel
30. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, stypendium uzyskało 8 osób, w tym 1 nie wyraziła zgody na opublikowanie danych osobowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny
31. Michał Grąt
32. Karolina Grzegorczyk
33. Agnieszka Grzyb
34. Adrianna Kryczka
35. Anna Mosiołek
36. Emir Ahmad Sajjad
37. Janusz Skrzypecki
38. Mariusz Tomaniak
39. Rafał Wolny
40. Aleksandra Zawiślak
41. Katarzyna Żółtowska
42. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, stypendium uzyskało 12 osób, w tym 1 nie wyraziła zgody na opublikowanie danych osobowych

Akademia Medyczna we Wrocławiu
43. Piotr Donizy
44. Robert Dymarek
45. Magdalena Gościniak
46. Katarzyna Kopaniarz
47. Katarzyna Kozłowska
48. Kuba Ptaszkowski
49. Bartosz Puła
50. Lucyna Słupska
51. Joanna Szełemej
52. Marcin Walków

Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia sportowe


Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
53. Marta Liniewska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
54. Katarzyna Kott
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
55. Krzysztof Bernatowicz


LISTA STYPENDYSTÓW – PO UWZGLĘDNIENIU ODWOŁAŃ
za osiągnięcia w nauce

1. Monika Neć – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2. Tomasz Zemleduch – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

/listę sporządzono wg. porządku alfabetycznego/

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-06-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11378 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.