nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2011 rokuMINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 rokuOgłoszenie wyników konkursu ofert
na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa w 2011 roku


Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w dniu 23 grudnia 2010 r. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zaakceptowało wyniki konkursu ofert, którego przedmiotem był wybór realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2011 roku, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz.1140).

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłonionych zostało 39 zakładów opieki zdrowotnej, z którymi Minister Zdrowia zawrze umowy na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz. 1435), oferent może złożyć do Ministra Zdrowia odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Ministerstwa Zdrowia.

W załączeniu ( plik w formacie *xls) szczegółowe wyniki konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w 2011 roku.

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7775 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.