nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

List do rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w sprawie przekazania danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwaWarszawa, 23 grudnia 2010 r.Rektorzy uczelni medycznych
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia


Szanowny Panie Rektorze,

w związku z koniecznością zgromadzenia danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych na zadania w obszarze działalności dydaktycznej, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 8, 9 i 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia uprzejmie prosi o nadesłanie wypełnionych przez Uczelnię tabel, stanowiących załączniki do niniejszego pisma.

Dane zawarte w załącznikach 1 i 4 oraz 5 – 7 należy podać w ujęciu zgodnym ze sporządzanymi przez uczelnie sprawozdaniami dla Głównego Urzędu Statystycznego o symbolach odpowiednio S-10 (załącznik Nr 1, 4 i 5), S-12 (załącznik Nr 6) i Z-06 (załącznik Nr 7) za 2010 r., przy równoczesnym uwzględnieniu uwag podanych pod tabelami. Wypełnione tabele (w formie elektronicznej) należy przekazać do Departamentu w terminie do 14 stycznia 2011 r. (załączniki Nr 1 – 5 i 8), a pozostałe załączniki należy przekazać do dnia 21 stycznia 2011 r. na adres: s.stelmach@mz.gov.pl. Jednocześnie prosimy o nadesłanie wypełnionych załączników tradycyjną drogą pocztową.

W przypadku pytań związanych z wypełnianiem tabel należy kontaktować się pod numer telefonu: (022) 634-92-37.

Jednocześnie, jak co roku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadesłanie kopii sprawozdań S-10, S-11, S-12 i Z-06 za rok 2010 na adres Departamentu.

Prosimy potraktować sprawę jako pilną.Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Roman Danielewicz
Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa WyższegoZałączniki 1-9 (plik Excel)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5656 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.