nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie obrad zespołu ds. doraźnych Okrągłego Stołu w Ochronie ZdrowiaWarszawa, 1 lipca 2003 r.


Komunikat Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego

    Uprzejmie informuję, że w dn. 1.07.2003 r. przedstawiłem na posiedzeniu Rady Ministrów zasadnicze problemy poruszane podczas pierwszego spotkania zespołu doraźnego konferencji okrągłego stołu.

    Równocześnie zakończył pracę Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Przepisów Regulujących Postępowanie Naprawcze i Układowe Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Wiktora Masłowskiego, przygotowując projekt raportu w sprawie rozwiązania problemów ekonomicznych w służbie zdrowia. Rada Ministrów zdecydowała, że powyższy materiał podlegać będzie ocenie zainteresowanych resortów, a następnie będzie przedmiotem jej obrad.

    Z tego też względu zwracam się z uprzejmą prośbą o zgodę na kontynuację dalszych obrad zespołu doraźnego w dn. 11 lipca br. w sali konferencyjnej w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 o godz. 11.00. Równocześnie chciałbym zaproponować formułę procedowania tego zespołu. Byłbym wdzięczny za przygotowanie przez uczestników propozycji uzupełnienia i uszczegółowienia tematów z ewentualnymi projektami ich rozwiązań. Proponowana struktura organizacyjna tego zespołu to np. członkowie Roboczego Zespołu Koordynującego konferencji okrągłego stołu oraz przedstawiciele zainteresowanych Ministrów: Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – Pan Zygmunt Sybilski, Dyrektor Departamentu Wynagrodzeń, Ministra Finansów – Pan Dariusz Atłas, Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej, oraz Ministra Zdrowia: Pan Wiesław Sikorski szef zespołu doradców ministra oraz Pani Elżbieta Jazgarska, p.o. z-cy Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

    Pragnę uprzejmie zakomunikować, że odbyłem dwa spotkania z Panem Premierem Jerzym Hausnerem, który podtrzymał swoją deklarację nadzorowania pracy zespołu doraźnego. Ze strony Ministerstwa Zdrowia stały nadzór powierzyłem Pani Ewie Kralkowskiej, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia

    W tej sytuacji zwracam się z prośbą o kontynuowanie prac merytorycznych zespołów problemowych i Roboczego Zespołu Koordynującego, tak aby równolegle mogła być poddana dyskusji wstępna uzgodniona wersja propozycji Konferencji Okrągłego Stołu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-07-02
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4311 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.