nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzone na zlecenie podległej Ministrowi Zdrowia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzone na zlecenie podległej Ministrowi Zdrowia
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Osoby, które stykają się z sytuacją przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc,
dzwoniąc na numer telefonu dla ofiar i świadków przemocy: 801-12-00-02
w dni powszednie w godz. 8.00-22.00,
w niedziele i święta w godz. 8.00-16.00.
(połączenie z telefonów stacjonarnych – płatny tylko pierwszy impuls)Pod interwencyjno-informacyjnym numerem 801-12-00-02 dyżurują konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Pogotowie „Niebieska Linia” jest prowadzone na zlecenie podległej Ministrowi Zdrowia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Konsultanci Pogotowia „Niebieska Linia” pomogą osobom dzwoniącym
wspierając je i oferując potrzebną pomoc psychologiczną i prawną,
radząc świadkom przemocy, jak pomóc osobie pokrzywdzonej,
informując, jaką jeszcze pomoc może uzyskać osoba pokrzywdzona,
informując o procedurach (policyjnych, sądowych, pomocowych),
informując, gdzie najbliżej miejsca zamieszkania mogą uzyskać pomoc,
podejmując w uzasadnionych przypadkach interwencję poprzez powiadomienie odpowiednich służb (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, policji).

Od 4 stycznia 2011 r. zwiększył się zakres pomocy, której może udzielić Pogotowie „Niebieska Linia”


Osobom pokrzywdzonym, lub innym osobom, które dzwoniąc na numer 801-12-00-02 poinformują o:

ponownym stosowaniu przemocy w rodzinie przez osobę uprzednio skazaną lub
niedotrzymaniu warunków probacji przez sprawcę prawomocnie skazanego za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej,

konsultanci Pogotowia „Niebieska Linia” mogą teraz pomóc powiadamiając Policję i Kuratorów Sądowych i podejmując działania zmierzające do odwieszenia
wykonania kary pozbawienia wolności lub
warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Gwarantuje to:

Porozumienie instytucji współpracujących przy rozwiązywaniu
problemów przemocy w rodzinie


PARPA (podlegająca Ministrowi Zdrowia), Ministerstwo Sprawiedliwości i Komenda Główna Policji w dniu 29.11.2010 zawarły specjalne porozumienie o współpracy dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które umożliwiło uruchomienie tego nowego rodzaju interwencji.
Dzięki temu porozumieniu Pogotowie „Niebieska Linia” może teraz skuteczniej pomagać osobom pokrzywdzonym i osobom, które stykają się z sytuacją przemocy w rodzinie.

Każda interwencja tego typu będzie również monitorowana przez koordynatora pracującego w Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Koordynator skontaktuje się:
z policją z rejonu, w którym mieszka ofiara i sprawca przemocy a także
z kuratorem sądowym, który prowadzi dozór nad osobą skazaną za przemoc (w sytuacji, gdy sprawca pozostaje pod dozorem kuratora)
i sprawdzi, jak przebiegają działania podejmowane przez te służby.

Dzięki porozumieniu mogą być skuteczniej egzekwowane rozwiązania prawne wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Z pomocy konsultantów „Niebieskiej Linii” od momentu jej założenia
skorzystało już ponad 150 tysięcy osób.

Jeśli stykasz się z sytuacją przemocy w rodzinie
– jesteś poszkodowany lub jesteś jej świadkiem –
NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ!


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj:

Czym jest przemoc w rodzinie?

Jak pomóc – jeśli jesteś świadkiem przemocy

Instytucje pomagające osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 17897 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.