nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja o pierwszym podmiocie, który uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpikuMINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 22 lutego 2011 rokuKomunikat


Ministerstwo Zdrowia informuje, iż decyzją z dnia 21 lutego 2011 roku Minister Zdrowia udzielił Wojskowemu Instytutowi Medycznemu w Warszawie pozwolenia na wykonywanie działalność o charakterze ośrodka dawców szpiku, o której mowa w art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.).

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na tę działalność. Ośrodek ten spełnia warunki uprawniające do uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia określone w ww. ustawie zarówno w zakresie kwalifikacji zatrudnionych osób jak i stosowanych procedur.

Zgodnie ustawą o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do zadań ośrodka dawców szpiku należy m.in. rekrutowanie potencjalnych dawców szpiku oraz opieka nad dawcami związana z procedurą pobrania od nich szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do przeszczepienia. Osobom, które zgłoszą chęć zostania dawcą szpiku ośrodek dawców szpiku zapewnia informacje na temat honorowego dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, obejmujące m.in.:
1) dostępność wykonania badań w pobliżu miejsca zamieszkania lub pobytu kandydata na potencjalnego dawcę komórek krwiotwórczych;
2) zalety i zagrożenia związane z honorowym dawstwem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
3) społeczne, etyczne, prawne i zdrowotne aspekty honorowego dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
4) skutki zdrowotne dla dawcy związane z pobraniem i biorcy związane z przeszczepieniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
5) uprawnienia związane z uzyskaniem tytułu Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu.


Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Andrzej Włodarczyk

21.03.2011 Informacja o kolejnych podmiotach, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpiku

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13522 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.