nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

List do rektorów uczelni medycznych i CMKP w związku z koniecznością sporządzenia zbiorczego raportu dotyczącego wydatkowania środków z dotacji budżetowej za rok 2010 na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształceniaMINISTERSTWO ZDROWIA
Departament
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa, 9 marca 2011 r.


MZ-NSN-078-26076-1/SS/11

Otrzymują:
Rektorzy Uczelni Medycznych i CMKPSzanowni Państwo Rektorzy,

w związku z koniecznością sporządzenia zbiorczego raportu dotyczącego wydatkowania środków z dotacji budżetowej za rok 2010 na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji w zawodach, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), w jednostkach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji według schematu przedstawionego w załączonych tabelach oddzielnie dla poszczególnych zawodów medycznych (pismo i tabele w postaci załącznika znajdują się ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem www2.mz.gov.pl w zakładce Aktualności).

Uprzejmie prosimy o przekazanie ww. informacji na adres elektroniczny: r.kazimierczak@mz.gov.pl oraz nadesłanie ich drogą pocztową w terminie do dnia 25. 03. 2011 r.

W przypadku ewentualnych pytań należy kontaktować się pod numer telefonu: 22 634-92-37.
Prosimy potraktować sprawę jako pilną.Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Chmielewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Załącznik
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5526 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.