nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja o kolejnych podmiotach, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpikuMINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 16 marca 2011 rokuMinisterstwo Zdrowia informuje, iż w dniu 14 marca 2011 roku Minister Zdrowia udzielił pozwolenia na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpiku, o której mowa w art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.) kolejnym 8 ośrodkom.

W chwili obecnej pozwolenia na działalność ośrodka dawców szpiku posiada 9 podmiotów i są to:
1. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44 (pozwolenie uzyskane 21 lutego 2011 r.),
2. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław,
3. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa,
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medigen” w Warszawie, ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa,
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok,
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice,
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-956 Kielce,
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii W.P. 8, 20-078 Lublin,
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań.

Ośrodki te spełniają warunki uprawniające do uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia określone w ww. ustawie zarówno w zakresie kwalifikacji zatrudnionych osób jak i stosowanych procedur.

Należy dodać, iż Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie spełniły warunek w postaci przekazania danych o pozyskanych potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, realizując tym samym obowiązek wynikający z ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.


Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Andrzej Włodarczyk

22.02.2011 Informacja o pierwszym podmiocie, który uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpiku

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8917 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.