nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie dotyczące XXXIX edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy”„Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy - XXXIX Edycja”


Cel i zakres konkursu

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy - w jak największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników - przez doskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów oraz rozwiązań organizacyjnych.

Organizatorzy konkursu:
Konkurs organizowany jest corocznie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwową Inspekcją Pracy, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, przy czym Sekretariat Konkursu znajduje się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

Kategorie konkursu:
Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w dwóch kategoriach:
kat. A - rozwiązania techniczne i organizacyjne
kat. B - prace naukowo-badawcze

Termin składania wniosków:
Kategoria A – do Rad Terenowych NOT – do 31 maja 2011 r.
Kategoria B – do Sekretariatu Konkursu – do 30 czerwca 2011 r.

Pozostałe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Sądu Konkursowego - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83, fax (22) 623 32 64, e-mail: oinip@ciop.pl
Regulamin ogólnopolskiego konkursu poprawny warunków pracy
Zgłoszenie udziału w ogólnopolskim konkursie poprawy warunków pracy

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3307 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.