nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie projektu wykazu leków refundowanychWarszawa, dnia 17 lipca 2003 r.

RZECZNIK PRASOWY
MINISTERSTWA ZDROWIA
Agnieszka Gołąbek


KOMUNIKAT
    W dniu 17 lipca br. został wysłany do uzgodnień zewnętrznych projekt wykazu leków refundowanych. Przy opracowywaniu wykazu uwzględniono wszystkie wnioski złożone do 31 marca br., spełniające kryteria przyjęte przez Zespół do Spraw Gospodarki Lekami. Zespół przygotowując nowy projekt wykazu leków refundowanych kierował się troską o obniżenie wielkości współpłacenia przez pacjentów za leki podstawowe i uzupełniające.

    Wykaz zawiera 372 nowe pozycje. Z aktualnie obowiązującej listy usunięto 256 opakowań preparatów, z czego 72 z powodu wykreślenia z wykazu na prośbę producenta lub skreślenia z rejestru i 22 ze względu na przekwalifikowanie do kategorii leków używanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Pozostałe 162 opakowania usunięto, ponieważ rażąco odbiegały pod względem ceny w stosunku do swoich odpowiedników, znajdujących się w wykazach. Do podmiotów odpowiedzialnych za wspomniane 162 preparaty zostaną wysłane propozycje cenowe, których przyjęcie jest warunkiem ponownego umieszczenia w wykazie leków refundowanych.

Agnieszka Gołąbek


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-07-17
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5844 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.