nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZInformacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie
w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ


Uprzejmie informujemy, że w związku z realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, projektem Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do wszystkich zakładów opieki zdrowotnej oraz do przedstawicieli organów założycielskich, należących do grona beneficjentów projektu zostały wystosowane pisemne zaproszenia do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Jednocześnie informujemy, że do udziału w projekcie, zgodnie z zatwierdzoną definicją grupy docelowej, zostały zaproszone zakłady opieki zdrowotnej, które posiadały w roku 2008 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, o kwocie zobowiązania Funduszu powyżej 3 000 000 zł. Tylko te jednostki będą mogły utworzyć konta na elektronicznej platformie Projektu ( www.nzzoz.mz.gov.pl) i uzyskać dostęp do zamieszczanych tam informacji i materiałów. Ponadto nadmieniam, że w zakładce „Komunikaty” niniejszej platformy można zapoznać się z treścią wysłanych do Państwa zaproszeń do udziału w projekcie.

Zaznaczamy również, że realizację planowanego Projektu uzasadnia potrzeba działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie zrównania szans kobiet i mężczyzn. Zatem jeżeli liczba osób, do których adresowany jest Projekt w danym ZOZ będzie wyższa niż liczba pracowników jednostki mogących uczestniczyć w szkoleniach, kierownik jednostki powinien w pierwszej kolejności delegować do uczestnictwa kobiety.

Nadmieniamy również, że udział w ww. szkoleniach jest bezpłatny.

Termin zgłaszania deklarowanych liczb uczestników na szkolenia-konferencje został przedłużony do dnia 30 czerwca 2011r.

UWAGA ! Rekrutacja na szkolenia liderów została już ZAKOŃCZONA.


1. Informacji na temat Projektu i związanych z nim sesji szkoleniowych udzielają pracownicy Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia: Pani Paulina Pyrko oraz Pani Karolina Sabarańska pod numerem telefonu /22/ 53 00 334.
2. W przypadku problemów z dostępem do konta ZOZ-mail, przyporządkowanego Państwa jednostce w Rejestrze ZOZ, prosimy o kontakt z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod numerem telefonu /22/ 597 09 20.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-06-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6635 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.