nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego przez uczelnie medyczne w roku 2010



Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie prosi o przekazanie, w terminie do 30 czerwca br., sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2010 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), wraz z syntetyczną częścią opisową.


Pismo do Rektorów uczelni publicznych resortu zdrowia (MZ-NSN-078-27600-1/SS/11)
Załącznik nr 1 - Tabela - Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2010 r.
Objaśnienie do Załącznika nr 1 - Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2010 r.
Załącznik nr 2 - Tabela - Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń i przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych grupach stanowisk pracowniczych w 2010 r.
Objaśnienie do Załącznika nr 2 - Objaśnienia do „Informacji o kształtowaniu się wynagrodzeń i przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych grupach stanowisk pracowniczych w 2010 r."





Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-06-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5480 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.