nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat dotyczący wezwań w trybie art. 67 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)Uprzejmie informujemy, iż wezwania do podmiotów odpowiedzialnych z zakresu terapii wspomagającej zostały wysłane w dniu 28.07.2011.MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament
Polityki Lekowej

Warszawa, 6 lipca 2011 r.Komunikat
dotyczący wezwań w trybie art. 67
ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. Nr 122, poz. 696)


Departament Polityki Lekowej i Farmacji informuje, iż na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, rozpoczęta została (zgodnie z danymi adresowymi przekazanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) wysyłka wezwań do przeprowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia urzędowej ceny zbytu oraz instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 niniejszej ustawy, oraz przedstawienia informacji i zobowiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2, art. 25 pkt 4 i pkt 6 lit. e oraz art. 26 pkt 1 lit. a-f i j-l ww. ustawy.

Wraz z postępem prac w zakresie wysyłania ww. wezwań na stronie Ministerstwa Zdrowia publikowany będzie wykaz wezwań dotyczących konkretnych produktów i podmiotów odpowiedzialnych, importerów równoległych, wytwórców wyrobów medycznych lub jego autoryzowanych przedstawicieli, dystrybutorów lub importerów, do których wezwania zostały skierowane.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych o analizę wykazu wezwań i informacje np. dotyczące ewentualnych omyłek pisarskich. W przypadku, gdy dane adresata są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub w sytuacji nie otrzymania w terminie 14 dni od publikacji niniejszego komunikatu wezwania dotyczącego Państwa produktu prosimy o kontakt w tej sprawie.

Ww zgłoszenia należy kierować do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji i na adres e-mail: negocjacje-cenowe@mz.gov.pl


(-) Artur Fałek
Dyrektor
Departamentu Polityki Lekowej
WYKAZY WEZWAŃ
wykaz 1 - dla leków refundowanych,
wykaz 2 - dla programów terapeutycznych i chemioterapii,
wykaz 3 - dla terapii wspomagającej.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8542 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.