nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa DolnośląskiegoMINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2011 rokuOgłoszenie wyników konkursu ofert na realizację
świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa,
z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa Dolnośląskiego


Dnia 3 sierpnia 2011 r. został ogłoszony konkurs ofert dla Województwa Dolnośląskiego na realizację procedury nr 9 „Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym” określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz.1140).

Termin składania ofert upłynął w dniu 17 sierpnia 2011 r. Postępowanie konkursowe zostało zakończone 24 sierpnia 2011 r. Wyniki konkursu zostały zaakceptowane w dniu 24 sierpnia 2011 r.

W konkursie wziął udział jeden szpital: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, który wynegocjował umowę na w/w świadczenie.

Oferent może wnieść do Ministra Zdrowia odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7440 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.