nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoInformacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ


Uprzejmie informujemy, że w związku z realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, projektem Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Zdrowia ma zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników podmiotów leczniczych (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654, z późn. zm./), a zwłaszcza kadrę zarządzającą oraz przedstawicieli podmiotów tworzących, należących do grona beneficjentów, do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Głównym celem projektu jest przekazanie pracownikom podmiotów leczniczych oraz przedstawicielom podmiotów tworzących wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowego modelu rachunku kosztów (przygotowanego przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej) w procesie uzyskiwania rzetelnej informacji o rzeczywistych kosztach świadczeń opieki zdrowotnej i w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi.
Z punktu widzenia podmiotów tworzących ujednolicenie metodologii rachunku kosztów i sprawozdawczości kosztowej będzie natomiast miało podstawowe znacznie przy analizie i ocenie sytuacji finansowej oraz badaniach i porównywaniu efektywności podmiotów leczniczych.
Ponadto, prezentowane rozwiązania z zakresu nowego modelu rachunku kosztów będą podstawą do tworzenia przyszłych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie – dlatego też celem szkolenia jest również przedstawienie założeń nowego modelu rachunku kosztów, co może w istotny sposób ułatwić jego późniejsze wdrażanie.

Dodatkowym celem Projektu będzie upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi restrukturyzacji oraz modeli organizacji opieki zdrowotnej zgodnie z ideą opieki koordynowanej (managed care).

Zaznaczamy również, że realizację planowanego Projektu uzasadnia potrzeba działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie zrównania szans kobiet i mężczyzn. Zatem jeżeli liczba osób, do których adresowany jest Projekt w danym ZOZ będzie wyższa niż liczba pracowników jednostki mogących uczestniczyć w szkoleniach, kierownik jednostki powinien w pierwszej kolejności delegować do uczestnictwa kobiety zatrudnione zwłaszcza na stanowiskach kadry zarządzającej.

Nadmieniamy również, że udział w ww. szkoleniach jest bezpłatny.

Termin zgłaszania deklarowanych liczb uczestników na szkolenia - konferencje będzie trwać do końca realizacji projektu tj. do grudnia 2013 r. Pragniemy jednak nadmienić, że w przypadku zgłoszenia pełnej liczby uczestników zaplanowanych przez organizatora do udziału w projekcie, Ministerstwo Zdrowia zastrzega sobie wcześniejsze zakończenie rekrutacji.


1. Kontakt do firmy, z którą Ministerstwo Zdrowia podjęło w chwili obecnej współpracę w zakresie prowadzonych działań rekrutacyjnych na szkolenia:
Firma: FUNDACJA PRO ECONOMICUS
Pani: DOROTA SEREDYN
Adres: Bagatela 10 lok. 10, 00- 585 Warszawa
Tel. 022 821 91 20, 606 454 440
Fax 022 627 22 47
E-mail d.seredyn@constructionclub.pl


2. Informacji na temat Projektu i związanych z nim sesji szkoleniowych udzielają pracownicy Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia: Pani Paulina Pyrko oraz Pani Iwona Zielińska pod numerami telefonu /22/ 53 00 334 lub 122.
Człowiek – najlepsza inwestycja

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2012-08-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 12070 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.