nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazu leków refundowanychMINISTER ZDROWIA

Warszawa, 14 wrzesień 2011 r.


MZ-PLA-460-12525-3/KKU/11

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazu leków refundowanych


W związku z rozpatrzeniem uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu:
- rozporządzenia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz
- rozporządzenia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatności

informujemy zainteresowanych wnioskodawców o możliwości zgłaszania obniżki ceny do wysokości wyznaczonego limitu finansowania dla refundowanych produktów leczniczych zawierających substancje czynne: anastrazolum, donepezilum, olanzapinum, risperidonum i topiramatum.

Prosimy o przesyłanie propozycji obniżek cenowych drogą mailową na adres: komunikat-obnizki@mz.gov.pl lub faxem na numer 022 831 43 54 do 19 września 2011 r.

Jednocześnie przypominamy, iż przesłane wnioski o obniżenie cen muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawców, a do wniosków należy załączyć dokumenty potwierdzające przedmiotowe umocowanie.LIMITY CEN LEKÓW WYDAWANYCH ŚWIADCZENIOBIORCOM BEZPŁATNIE, ZA OPŁATĄ
RYCZAŁTOWĄ LUB CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-09-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9201 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.