nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący ofert edukacyjnych przedstawianych przez uczelnie wyższe, proponujące podjęcie studiów m.in. na kierunkach pedagogika w specjalności edukacja zdrowotna w zawodzie farmaceuty oraz zdrowie publiczne w specjalności farmaceutykaWarszawa, 17 listopada 2011 rokuUprzejmie informujemy, iż do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpływają informacje dotyczące ofert edukacyjnych przedstawionych przez uczelnie wyższe, które oferują kształcenie w specjalnościach m.in.: edukacja zdrowotna w zawodzie farmaceuty oraz farmaceutyka. Z przedmiotowych ofert wynika, iż absolwent w ramach kształcenia na ww. kierunkach uzyska wiedzę dotyczącą „idei opieki farmaceutycznej ekspedycji leków, interakcji i niebezpieczeństwa związanego z farmakoterapią, umiejętności obsługi aptecznych programów komputerowych, umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia marketingu i zarządzania aptekami”. Ponadto absolwenci zostaną również przygotowani do kierowania placówkami farmaceutycznymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.) kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która:


1) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji albo
2) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra farmacji, albo
3) posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
4) posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej potwierdzające ukończenie kształcenia spełniającego wymagania określone w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz potwierdzone dokumentami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 albo w ust. 3 ww. ustawy, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego pragnie poinformować, iż do sprawowania opieki farmaceutycznej, polegającej m.in. na czuwaniu, we współpracy z pacjentem, lekarzem lub innymi przedstawicielami zawodów medycznych nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta uprawniony jest farmaceuta. Podkreślenia wymaga również fakt, iż farmaceuta uprawniony jest do kierowania apteką, punktem aptecznym, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią farmaceutyczną.

Ponadto Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż obecnie kształcenie farmaceutów realizowane jest na jednolitych magisterskich studiach na kierunku farmacja prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

W związku z powyższym ukończenie studiów pierwszego bądź drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne bądź pedagogika w specjalności edukacja zdrowotna w zawodzie farmaceuty bądź farmaceutyka nie umożliwi uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu farmaceuty.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-11-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6288 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.