nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie zmiany ustawy o zawodach pielęgiarki i położnej oraz ustawy zmieniajacej ustawę o zawodach pielegniarki i położnejWarszawa, 05.09.2003 r.

KOMUNIKAT

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż w trakcie konferencji uzgodnieniowej w dniu 3 września br., ustalono, iż dziedziny pielęgniarstwa i dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których będą prowadzone specjalizacje oraz kursy kwalifikacyjne pozostaną w zakresie maksymalnie zbliżonym do obowiązujących we wcześniejszym systemie kształcenia.
Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż aby zapewnić płynność procesu prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, ramowe programy specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych pozostaną w wersji niezmienionej.

Zatem organizatorzy kształcenia ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego mogą składać wnioski na formularzu wniosku, którego wzór załączony jest do niniejszego komunikatu.

W odniesieniu do wniosków składanych przez organizatorów kształcenia, którzy posiadają zatwierdzony wcześniej program kształcenia, prosimy o wskazanie daty zatwierdzenia programu oraz numeru pisma aby sprawniej i w możliwie najkrótszym czasie można byłoby rozpatrzyć te wnioski.
Dla zagwarantowania sprawności procesu wydawania zezwoleń, Ministerstwo Zdrowia uprzejmie prosi organizatorów kształcenia o składanie wniosków o udzielenie zezwolenia, na te rodzaje kształcenia, których uruchomienie planowane jest w najbliższym terminie.

Specjalizacje dla pielęgniarek realizowane mogą być w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
  1) rodzinnego;
  2) w ochronie zdrowia pracujących;
  3) środowiska nauczania i wychowania;
  4) zachowawczego;
  5) geriatrycznego;
  6) kardiologicznego;
  7) nefrologicznego;
  8) diabetologicznego;
  9) pediatrycznego;
  10) chirurgicznego;
  11) operacyjnego;
  12) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
  13) onkologicznego;
  14) psychiatrycznego;
  15) opieki długoterminowej;
  16) neurologicznego;
  17) opieki paliatywnej;
  18) ratunkowego.
-oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

Specjalizacje przewidziane dla położnych realizowane mogą być w: dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa ginekologicznego, pielęgniarstwa położniczego oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Specjalizacje dla pielęgniarek, położnych mogą być także prowadzone w dziedzinach: pielęgniarstwa neonatologicznego, pielęgniarstwa epidemiologicznego, a także w dziedzinie organizacji i zarządzania.
Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
  1) rodzinnego;
  2) w ochronie zdrowia pracujących;
  3) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
  4) psychiatrycznego;
  5) onkologicznego;
  6) zachowawczego;
  7) środowiska nauczania i wychowania;
  8) nefrologicznego z dializoterapią;
  9) opieki długoterminowej;
  10) opieki paliatywnej;
  11) ratunkowego;
-oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych mogą być także prowadzone w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz w dziedzinach pielęgniarstwa: neonatologicznego, epidemiologicznego i opereacyjnego.

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż niezależnie od finalizowania prac legislacyjnych będę kontynuowane prace programowe oraz działania w zakresie przyjęcia docelowo optymalnych rozwiązań dla systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. W tym celu zostanie powołany zespół, w skład którego wejdą również przedstawiciele strony społecznej reprezentujący pielęgniarki i położne. Wyniki prac zespołu znajdą swoje odzwierciedlenie w nowelizacji aktów normatywnych obejmujących obszar kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, jak również w zmianach ramowych programów kształcenia dla: specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-09-05
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5344 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.