nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Lista ofert spełniających założenia konkursu ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”Warszawa, 20 lutego 2012 r.Ogłoszenie dotyczące listy ofert spełniających wymagania formalne oraz niespełniających wymagań formalnych w konkursie ofert na wybór Koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.

I. Lista ofert spełniających wymagania formalne:
- Brak ofert spełniających wymagania formalne.
II. Lista ofert nie spełniających wymagań formalnych:
- Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa Oferta nie spełnia warunków formalnych z powodu nieczytelnej pieczęci na załączonym do oferty pełnomocnictwie.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w 7-dniowym terminie od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:

Narodowe Centrum Krwi
ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Krwi. W przypadku niedotrzymania terminu, oferta podlega odrzuceniu, chyba że Oferent uprawdopodobni, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-20
Data publikacji:
       2012-02-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-02-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-02-29Małgorzata Woźniak-Juhre wersja archiwalna
2012-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4003 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.