nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

INFORMACJA PRASOWA po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli samorządu lekarskiego, aptekarskiego oraz organizacji pacjentówMINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Agnieszka Gołąbek

Warszawa, 22 lutego 2012 r.INFORMACJA PRASOWA
po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli samorządu lekarskiego, aptekarskiego oraz organizacji pacjentów


We wtorek, 21 lutego br. odbyło się spotkanie powołanych do współpracy z Ministerstwem Zdrowia Zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich z Cezarym Rzemkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Spotkanie zorganizowane zostało w odpowiedzi na zgłaszane ze strony samorządów lekarskiego i aptekarskiego oczekiwanie wspólnej z Ministerstwem Zdrowia pracy nad przygotowaniem rozwiązań prawnych regulujących bądź korygujących zasady funkcjonowania systemu refundacji leków. Zgodnie z propozycją resortu zdrowia w trakcie spotkania omówione miały zostać przede wszystkim propozycje zmian zgłoszonych przez korporacje lekarską i aptekarską do projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Podczas spotkania przedstawiciele Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej poinformowali, że prace nad projektem rozporządzenia w sprawie recept lekarskich powinny być połączone z przygotowaniem postulowanych przez samorząd lekarski zmian w ustawie refundacyjnej. Wskazali również, że jako członkowie Zespołu nie mogą omawiać uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Reprezentanci samorządu lekarskiego odmówili jednocześnie udziału w dalszej części spotkania, podczas której dyskutowane miały być propozycje zmian zaproponowane do rozporządzenia przez samorząd aptekarski, mimo iż wolę takiej dyskusji zaprezentowali przedstawiciele środowiska aptekarskiego i pacjentów. Wobec absencji przedstawicieli środowiska lekarskiego pozostali uczestnicy spotkania postanowili je zakończyć bez kontynuowania dyskusji.


/-/ Agnieszka Gołąbek
Rzecznik Prasowy


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-22
Data publikacji:
       2012-02-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6258 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.