nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

INFORMACJA PRASOWA – w związku ze spotkaniem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prof. Guido Rasi, Dyrektorem Wykonawczym Europejskiej Agencji LekówMINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Agnieszka Gołąbek

Warszawa, 10 maja 2012 r.
Informacja prasowa – w związku ze spotkaniem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prof. Guido Rasi, Dyrektorem Wykonawczym Europejskiej Agencji Leków.


W czwartek, 10 maja br. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz spotkał się w resorcie zdrowia z prof. Guido Rasi, Dyrektorem Wykonawczym Europejskiej Agencji Leków.

Jednym z głównych tematów spotkania była kwestia dostępności leków cytostatycznych w Europie. Minister Zdrowia rozmawiał z Szefem EMA o działaniach, które podjął w trakcie nieformalnego spotkania Ministrów Zdrowia w Danii pod koniec kwietnia br.

Dyrektor Guido Rasi podkreślił, że trudności z dostępem do leków cytostatycznych wystąpiły również w innych krajach Unii Europejskiej i poinformował o swojej wizycie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie rozmawiał o rozwiązaniu problemu z amerykańskim organem nadzoru FDA.

Dyrektor Europejskiej Agencji Leków zgodził się z propozycją Ministra Bartosza Arłukowicza utworzenia europejskiej sieci wzajemnego informowania się państw o problemach z dostępnością leków. Szef EMA zapewnił o poparciu tej inicjatywy, z rozszerzeniem monitoringu na państwa spoza Europy, m.in. Japonię, Singapur, Brazylię, Kanadę i Stany Zjednoczone Ameryki.

Kolejnym tematem, który w trakcie spotkania z Ministrem Zdrowia poruszył prof. Guido Rasi była kwestia nowych, europejskich regulacji dotyczących badań klinicznych. Zwrócił on uwagę, że należy wzmocnić europejską koordynację badań klinicznych.

Minister Zdrowia dostrzegając potrzebę przeformułowania systemu badań klinicznych zadeklarował aktywność na szczeblu unijnym w zakresie opiniowania nowych rozwiązań w tej dziedzinie.


/-/Agnieszka Gołąbek
Rzecznik PrasowyWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-10
Data publikacji:
       2012-05-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7980 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.