nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku z informacjami dotyczącymi produktów leczniczych zarejestrowanych w okresie od października 2001 do marca 2003 r.GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
Dorota Duliban

GIF-DD/102/03

KOMUNIKAT
z dnia 28 listopada 2003r.
W związku z informacjami dotyczącymi produktów leczniczych zarejestrowanych w okresie od października 2001 do marca 2003 r.


Informuję iż zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) Główny Inspektor Farmaceutyczny sprawując nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, w przypadku stwierdzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym wydaje decyzję o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego lub decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie produkty lecznicze przywożone z zagranicy przez wprowadzeniem do obrotu podlegają obowiązkowi kontroli seryjnej wstępnej wykonywanej przez ustawowo upoważnione jednostki badawczo – rozwojowe. Pozostałe produkty lecznicze znajdujące się w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, badane są w ramach państwowej kontroli planowej, realizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia.

Decyzje o wycofaniu z obrotu lub zakazie wprowadzenia do obrotu Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmuje w oparciu o orzeczenia w/w jednostek zawartych w Protokołach Badań.

Z uwagi na informacje przekazywane przez media, należy podkreślić, iż w odniesieniu do w/w preparatów, do Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie wpłynęły żadne doniesienia uzasadniające podejrzenie, że preparaty te nie odpowiadają ustalonym dla nich wymaganiom jakościowym.

Stwierdzone nieprawidłowości w toku kontroli Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nie potwierdziły informacji, które mogłyby sugerować, że rejestrowane leki nie spełniają określonych dla nich wymogów jakościowych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny

Dorota Duliban


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-11-28
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3894 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.