nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Kwestionariusz nt. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.Warszawa, dnia 28 stycznia 2004 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT BUDŻETU,
FINANSÓW I INWESTYCJI

BFA – 2588.813/AD/04

Jednostki nadzorowane przez Ministra Zdrowia:
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
Jednostki Badawczo - Rozwojowe
Uczelnie Medyczne
Główna Biblioteka Lekarska  Polska, jako kraj wstępujący do Unii Europejskiej zobowiązana jest do wypełniania kwestionariusza nt. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, służącego do oceny stopnia spełnienia fiskalnych kryteriów konwergencji zawartych w Traktacie z Maastricht.

  Dane zawarte w kwestionariuszu dotyczą sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government) i prezentowane powinny być zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 1995), obowiązującymi wszystkie kraje członkowskie.

  W związku z koniecznością przekazania przez Ministerstwo Finansów zbiorczego kwestionariusza do Komisji Europejskiej i Eurostatu, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie danych potrzebnych do jego wypełnienia. Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe dane stanowią uzupełnienie sprawozdań sporządzanych i przekazywanych przez jednostki na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 148, poz. 1653).

  Plik z wypełnionym kwestionariuszem uprzejmie proszę przekazać, w formacie arkusza kalkulacyjnego w formie elektronicznej na adres l.dembowski@mz.gov.pl oraz w formie wydruku komputerowego na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, ul. Miodowa 15, 00 - 952 Warszawa
plik w formacie *xls, plik w formacie *zip

w terminie do dnia 02 lutego 2004 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-01-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4917 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.