nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie organizatorów kształcenia dla pielęgniarek i położnychKOMUNIKAT


  Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2004 ( Dz. Urz. z dnia 15 grudnia 2003r., Nr 12, poz. 125) w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1458 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizacje u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki, położnej rozpoczynających specjalizację w roku 2004 – wyniesie 4 000 zł.

  Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest na pierwszy kwartał tego roku. Procedura zostanie przeprowadzona przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

  Mając na uwadze liczbę miejsc szkoleniowych przypadających na ten rok, jak również uwarunkowania prawne i organizacyjne, które muszą spełnić organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych aby uruchomić specjalizację –zasadnym jest niezwłoczne podjęcie starań przez organizatorów kształcenia zamierzających uruchomić specjalizacje w roku 2004 - w zakresie uzyskania stosowanych uprawnień do realizacji tego zadania.

  Wymogi stawiane organizatorom kształcenia określone zostały w ustawie z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 87, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Spełnienie tych wymogów będzie jednym z podstawowych warunków pozwalających organizatorom kształcenia na przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i pozyskania środków finansowych z budżetu państwa na dofinansowanie miejsc szkoleniowych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8352 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.