nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie planowanej nowelizacji wykazów leków refundowanych  W toku prac prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia przez Zespół ds. Gospodarki Lekami w dniach 12 lutego i 4 marca 2004r. uchwalono, przy zachowaniu przejrzystych reguł następujące kryteria:

  Podtrzymując ustalenia opracowane przez Zespół ds. Gospodarki Lekami w dniach 11 i 25 czerwca 2003 r. dot. zasady sukcesywnego i systemowego zmniejszania rażących rozbieżności cenowych w grupie leków generycznych oraz między nowo wprowadzanymi lekami a ich odpowiednikami o tej samej nazwie międzynarodowej, znajdującymi się w wykazie leków refundowanych, przyjmuje się, że dla produktów już obecnych w wykazie ustala się kryterium maksymalnej rozbieżności d[nieprzekraczającej 50%]d między ceną jednostkową danego leku a ceną jednostkową najtańszego odpowiednika.

  Dla nowo wprowadzanych produktów generycznych, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, drodze podania i podobnej postaci znajdują się w wykazie leków refundowanych, przyjęto zasadę dopisywania tylko tych produktów, których cena za DDD substancji czynnej jest co najmniej o 10% niższa od ceny za DDD tej samej substancji czynnej w preparacie stanowiącym podstawę limitu lub spełniającym warunki do zostania podstawą limitu.

  W odniesieniu do leków niespełniających powyższych kryteriów Minister Zdrowia wystąpi do producentów o zaakceptowanie obniżki cenowej.

  Opakowania znajdujące się na wykazach leków refundowanych, które nie są dostarczane na rynek polski, będą usuwane z tych wykazów na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub producenta.

  Zespół do spraw Gospodarki Lekami postanowił przy najbliższej nowelizacji wykazów leków refundowanych, rozpatrzyć wnioski o refundację złożone do 10 marca 2004 r., dotyczące leków, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, postaci i drodze podania znajdują się w wykazie leków refundowanych.

PRZEWODNICZĄCY
Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami
Piotr Błaszczyk


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5979 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.