nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Konferencja Ministra Zdrowia pt. „Polskie zdrowie w Unii Europejskiej”14 marca 2004 roku w Warszawie, odbyła się Konferencja Ministra Zdrowia pt. „Polskie zdrowie w Unii Europejskiej”

Podczas konferencji omówiono stan przygotowań polskiej służby zdrowia do wymogów Unijnych. Wśród poruszanych tematów znalazły się:


1. Polska w Unii Europejskiej

2. Polskie zdrowie w Unii Europejskiej

3. Swobodny przepływ pacjentów i usług.
  Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej.

4. System wzajemnych rozliczeń za udzielone świadczenia zdrowotne
  Zakres, forma i tryb rozliczeń

5. Bezpieczeństwo zdrowotne Kraju

6. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa (tytoń, bhp, biocydy, chemikalia)

7. Swobodny przepływ pracowników ochrony zdrowia
  (wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w zawodach medycznych,
  możliwości zatrudnienia, zakładania firm)

8. Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne chorych i pacjentów

9. Rola procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych

10. Publiczna służba krwi

11. Możliwości wsparcia z funduszy strukturalnych dla regionów, samorządów oraz jednostek ochrony zdrowia

  a) Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

  b) Możliwości pozyskania przez obszar ochrony zdrowia środków
finansowych z funduszy strukturalnych i innych programów
europejskich


  c) Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego 2003-2008

12. Zasady udzielania pomocy publicznej (państwa) po akcesji.

13. e-Zdrowie oraz monitorowanie jakości w ochronie zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 17156 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.