nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Formularz do wypełnienia na temat realizacji ustawy „203”Pismo ministra zdrowia Leszka Sikorskiego do wszystkich wojewodów.

  W związku z koniecznością uaktualnienia danych dotyczących kosztów wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45), zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z wyłączeniem zakładów nadzorowanych przez MZ, MSWiA i MON informacji dotyczącej realizacji ww. ustawy.
  Plik z wypełnionym formularzem, zawierającym zestawienie danych z poszczególnych spzoz województwa uprzejmie proszę przekazać, w formacie arkusza kalkulacyjnego w formie elektronicznej na adres: a.dabrowski@mz.gov.pl oraz w formie wydruku komputerowego na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, ul. Miodowa 15, 00 - 952 Warszawa.
  Uprzejmie proszę o przekazanie ww. informacji w terminie do dnia 17 maja 2004 r.ZAŁĄCZNIKI

Formularz nt. realizacji ustawy „203”

Wskazówki do wypełnienia formularza
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10876 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.