nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatora zadania wdrożeniowego PO4.5 „Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”Warszawa, 4 lipca 2012 r.Ministerstwo Zdrowia informuje, że Zespół do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą ,,Polskie Sztuczne Serce”[zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce (Dz.Urz.M.2011.8.66)], powołany w celu rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”, w zakresie zadania PO4.5 „Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”, zarekomendował Oferenta:
Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Instytut Kardiologii w Warszawie.
Wykonawca: Instytut Kardiologii w Warszawie,
Podwykonawcy: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii oraz Śląskie Centrum Chorób Serca.
Koszty realizacji zadania 700.000 zł, w tym 195.000 zł na aparaturę.
Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie w ramach Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”.

Odwołanie można wnieść do Zespołu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-04
Data publikacji:
       2012-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5444 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.