nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ministerstwo Zdrowia zatrudni na umowę cywilno-prawną osobę/firmę do wsparcia administracyjnego zespołu zarządzającego projektem pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”Ministerstwo Zdrowia
zatrudni na umowę cywilno-prawną osobę/firmę do wsparcia administracyjnego zespołu zarządzającego projektem pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zakres umowy:
Bieżąca obsługa uczestników szkoleń m.in. prowadzenie dyżurów telefonicznych i mailowych,
Redakcja przygotowanych materiałów (w tym prezentacji, ogłoszeń, komunikatów),
Prowadzenie wewnętrznej korespondencji w projekcie oraz dbanie o jej przepływ między Liderem a Partnerem projektu,
Obsługa bieżących spraw związanych z projektem, a zgłaszanych do realizacji przez IW/IP2,
Wsparcie administracyjne w projekcie poprzez gromadzenie i archiwizację dokumentacji projektowej,
Ścisła współpraca z kierownictwem projektu zarówno w powyższych zakresach oraz w ramach pomocniczych prac biurowych,
Utrzymywanie stałego przepływu informacji pomiędzy Liderem a Partnerem projektu w zakresie powyższych obowiązków.

Wymagania:
minimum średnie wykształcenie,
umiejętność redagowania ogłoszeń, komunikatów, prezentacji,
komunikatywność i doświadczenie w zakresie telefonicznego i mailowego kontaktu z klientem,
umiejętność organizacji pracy,
umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz innych urządzeń biurowych np. skaner, kserokopiarka, fax.

W przypadku oferty od firmy powyższe wymagania powinna spełniać osoba wytypowana do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym.

Miejsce i czas realizacji umowy:
w siedzibie Zleceniodawcy: ul Długa 38/40, Warszawa,
w godzinach funkcjonowania urzędu: 8.15 – 16.15,
zakładany czas trwania umowy: sierpień 2012 r. – grudzień 2012 r.(Istnieje możliwość przedłużenia umowy do 31 grudnia 2013)

Wymagane dokumenty:
CV,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy,
Wskazanie kwoty brutto proponowanej za realizację umowy – w ujęciu miesięcznym.

Kryteria wyboru osoby do realizacji umowy:
Osoba do realizacji umowy zostanie wybrana w oparciu o przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną i cenę zaproponowaną za realizację umowy. Ministerstwo Zdrowia zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

Terminy:
Termin składania dokumentów 17.07.2012 r. do godz. 10.00,
Pracownik MZ skontaktuję się z wybranymi osobami w celu ustalenia dokładnej godziny.

Informacje dodatkowe:
Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: izielinska@mz.gov.pl
W tytule wiadomości prosimy o zapis „Oferta na umowę zlecenie”,
Szczegółowe warunki, na jakich będzie realizowane zamówienie zostaną ustalone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy wykonawcą a Ministerstwem Zdrowia,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 53 00 122 lub (22) 53 00 334.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-10
Data publikacji:
       2012-07-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2690 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.