nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków określonych w art. 53 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia„Komunikat Ministerstwa Zdrowia
w sprawie konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków
określonych w art. 53 ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(Dz. U. Nr113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039)”


Zgodnie z art. 53 ust 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w przypadku stwierdzenia zasadności utworzenia rejestru medycznego, Minister Zdrowia tworzy dany rejestr w drodze rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ww. ustawy, a więc do końca bieżącego roku.

W przypadku nieutworzenia rejestru, zgodnie z art. 53 ust 5 przywołanej na wstępie ustawy, podmiot go prowadzący jest zobowiązany do ostatniego dnia stycznia 2013 r. zaprzestać prowadzenia tego rejestru, niszcząc wszelkie bazy danych i nośniki informacji w sposób określony w ustawie.

Art. 53. 5. Podmiot prowadzący do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rejestry, ewidencje, listy, spisy albo inne uporządkowane zbiory danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych, w zakresie określonym w art. 19 ust. 1, w przypadku których, w terminie określonym w ust. 3, nie utworzono rejestru medycznego w sposób określony w art. 20 ust. 1, jest obowiązany w terminie miesiąca od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, do zaprzestania ich prowadzenia oraz zniszczenia baz danych i nośników informacji w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie, chyba że rejestry, ewidencje, listy, spisy albo inne uporządkowane zbiory danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych stanowią materiały archiwalne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, co potwierdza dyrektor właściwego archiwum państwowego w trybie, określonym w przepisach art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

W związku z powyższym, informacje o prowadzonych rejestrach uprzejmie proszę kierować do jednostki odpowiedzialnej za zbieranie zgłoszeń, którą jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Przekazane informacje stanowią podstawę do tworzenia w drodze rozporządzeń Ministra Zdrowia poszczególnych rejestrów medycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.


Kontakt:
Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
http://www.csioz.gov.pl/
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-10-31
Data publikacji:
       2012-10-31
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 7077 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.