nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

INFORMACJA PRASOWA o śmiertelności szpitalnej pooperacyjnejMINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 06 listopada 2012 r.Informacja prasowa o śmiertelności szpitalnej pooperacyjnej


W związku z artykułem opublikowanym 22 września br. w czasopiśmie The Lancet, dotyczącym śmiertelności pooperacyjnej w Europie oraz wydźwiękiem medialnym i nieprzychylnym komentarzem w czasopiśmie Sǖddeutsche Zeitung, wskazującym, że Polska wypada najgorzej ze wszystkich krajów europejskich, Ministerstwo Zdrowia informuje, że dane przedstawione w publikacji nie odpowiadają stanowi faktycznemu, a błąd nastąpił prawdopodobnie przy przetwarzaniu danych. Z informacji uzyskanych z sześciu szpitali biorących udział w badaniu wynika, że w okresie objętym badaniem operowane były 854 osoby, spośród których w 5 przypadkach, będących w grupie najwyższego ryzyka, leczenie szpitalne zakończyło się zgonem. Udział zgonów pooperacyjnych wyniósł 0,6% a nie 17,9%, jak podano w publikacji. Dane ze szpitali objętych badaniem zweryfikowano na podstawie danych publikowanych przez NFZ, z których wynika, że śmiertelność szpitalna po zabiegach (liczba hospitalizowanych z kodem wypisu „zgon”) w 2011 r. wynosiła dla wszystkich leczonych 0,75%, a dla populacji odpowiadającej grupie badanej (bez neurochirurgii, zabiegów śródnaczyniowych, porodów i dzieci ale z chirurgią jednego dnia) 0,62%, a więc odpowiadała wskaźnikowi uzyskanemu z badanych szpitali i jest 30 razy niższa niż wskazana w artykule, a polskie szpitale są w czołówce bezpieczeństwa zabiegowego.


/-/Agnieszka Gołąbek
Rzecznik Prasowy


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-06
Data publikacji:
       2012-11-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 6472 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.