nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie powołania Odwoławczej Komisji BioetycznejZgodnie z dyspozycją Pana Ministra uprzejmie informujemy, że w dniu 7 lutego 2001 r. Minister Zdrowia Prof. Grzegorz Opala na podstawie art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych powołał Odwoławczą Komisję Bioetyczną w następującym składzie:

1. Danuta Barnaś

2. Dr n. med. Przemysław Biliński

3. Ks. Prof. dr hab. Wojciech Bołoz

4. Dr hab. n. med. Romuald Dębski

5. Prof. dr hab. med. Kornel Gibiński

6. Prof. dr hab.. med. Andrzej Górski

7. Prof. dr hab. n. praw. Tadeusz Jasudowicz

8. Dr hab. n. med. Romuald Krajewski

9. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski

10. Prof. dr hab. n. farm. Dionizy Moska

11. Dr n. med. Jacek Piątkiewicz

12. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pużyński

13. Dr n. med. Jerzy Umiastowski

Na pierwszym posiedzeniu Odwoławcza Komisja Bioetyczna, mająca rozpatrywać odwołania od uchwał komisji bioetycznych, wyłoniła ze swego składu Przewodniczącego w osobie Prof. dr n. med. Andrzeja Górskiego oraz Sekretarza - dr hab. Romualda Krajewskiego.
Pierwsze robocze spotkanie Komisji odbędzie się w dniu 12 marca br.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2001-02-12
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4963 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.