nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI w sprawie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynęWarszawa, 15 lutego 2013 r.KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI
w sprawie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę


Narodowe Centrum Krwi ponownie przypomina, że z dniem 1 stycznia 2013 roku wdrożono internetowy system zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018.

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na bieżąco monitorujemy stopień wykorzystania aplikacji.

Przypominamy, że do 31 marca 2013 roku dopuszczamy możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań w dotychczasowej, pisemnej formie.
Jeżeli zaistnieje taka konieczność, termin ten zostanie przedłużony.


Wszelkie wątpliwości, w tym wątpliwości natury technicznej, należy rozstrzygać mając na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta. Utrudnienia natury technicznej nie mogą powodować ograniczenia dostępności tych leków w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów.

Apelujemy do wszystkich lekarzy o korzystanie z systemu, który docelowo będzie jedyną drogą wnioskowania o koncentrat czynnika krzepnięcia i desmopresynę
oraz zapoznanie się z Instrukcja internetowego systemu obsługi zleceń na koncentraty czynników krwi i desmopresynę.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

15.03.2013 - Komunikat Narodowego Centrum Krwi w sprawie wdrożonego, internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-15
Data publikacji:
       2013-02-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 12678 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.