nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Wybór realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłychWarszawa, 30 kwietnia 2013


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych wyłoniony został niżej wymieniony Oferent:
1. Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa.

Ogólna wartość przyznanych środków publicznych na realizację w/w zadania wynosi:
- W roku 2013 - 800 000 zł – środki bieżące.
- W roku 2014 – 800 000 zł – środki bieżące.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Oferent powinien w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia, wskazać zgodny z ofertą szczegółowy opis planowanych zadań oraz harmonogram ich realizacji (uwzględniający działania promocyjne dotyczące co najmniej dwóch uroczystości wręczania odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”) dostosowany do wysokości przyznanych środków publicznych i przesłać wykaz na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.


Program Wieloletni na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” – działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-30
Data publikacji:
       2013-04-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4617 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.