nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

KOMUNIKAT w sprawie pobierania przez zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o profilu psychiatrycznym opłat za wyżywienie i zakwaterowanieMINISTERSTWO ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz–Winnicki

Warszawa, 7 maja 2013 r.
KOMUNIKAT
w sprawie pobierania przez zakłady opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze
o profilu psychiatrycznym opłat za wyżywienie i zakwaterowanieW związku z sygnalizowanymi rozbieżnościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących możliwości pobierania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie przez podmioty lecznicze udzielające psychiatrycznych świadczeń opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych, Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.) nie reguluje kwestii finansowych, a jedynie określa, że bezpłatne są dla pacjenta świadczenia zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne. Dopiero na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), można stwierdzić, czy za świadczenia towarzyszące takie jak wyżywienie i zakwaterowanie powinna być pobierana opłata. Z ustawy tej wynika, że w szpitalach oraz innych podmiotach leczniczych udzielających świadczeń całodobowo, świadczenia towarzyszące (w tym wyżywienie i zakwaterowanie) są bezpłatne dla pacjenta. Jednak biorąc pod uwagę art. 18 ww. ustawy, który odnosi się do opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (przepis ten nie rozróżnia zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych w zależności od zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych), możliwe jest przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym również zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze udzielające świadczeń psychiatrycznych mogą pobierać opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie. Ponoszenie tych opłat przez pacjentów uzasadnia również definicja świadczenia gwarantowanego, którym zgodnie z art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest także świadczenie opieki zdrowotnej współfinansowane ze środków publicznych czyli w części finansowane przez pacjenta.

Ustalenie opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, w konkretnym przypadku, należy do kierownika zakładu opiekuńczo-leczniczego albo zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego udzielającego świadczeń w ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Informacja o pobieraniu tych opłat powinna być odzwierciedlona w regulaminie organizacyjnym podmiotu – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).


/-/ Igor Radziewicz–Winnicki


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-07
Data publikacji:
       2013-05-07
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 7796 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.