nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie wyników konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 1-6 w II półroczu 2013 roku oraz 7-12 w III kwartale 2013 rokuMINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 rokuOgłoszenie wyników konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa nr 1-6 w II półroczu 2013 roku oraz 7-12 w III kwartale 2013 rokuMinisterstwo Zdrowia informuje, iż w dniu 18 czerwca 2013 r. Minister Zdrowia zaakceptował wyniki dwóch konkursów ofert, których przedmiotem był wybór realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 1-6 w II półroczu 2013 roku oraz 7-12 w III kwartale 2013 roku, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz.1140).

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych wyłonionych zostało 39 podmiotów leczniczych, z którymi Minister Zdrowia zawrze umowy na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz. 1435), oferent może złożyć do Ministra Zdrowia odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Ministerstwa Zdrowia.

W załączeniu ( plik w formacie *xls) szczegółowe wyniki konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych nr 1-6 w II półroczu 2013 roku oraz 7-12 w III kwartale 2013 roku


Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
/-/Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-18
Data publikacji:
       2013-06-18
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 7281 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.