nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie ubiegania się jednostek organizacyjnych o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich.Warszawa, 30 sierpnia 2013


Komunikat w sprawie ubiegania się jednostek organizacyjnych o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 658) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26), zostały podjęte prace nad opracowaniem nowych programów specjalizacji, właściwych do wprowadzonego ww. przepisami modułowego systemu specjalizacji lekarskich. Z wprowadzeniem nowych programów specjalizacji wiąże się konieczność dokonania weryfikacji jednostek organizacyjnych dotychczas uprawnionych do prowadzenia specjalizacji oraz staży specjalizacyjnych pod względem spełniania przez nie warunków do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym, a także nadania nowym jednostkom uprawnień do prowadzenia ww. szkolenia.

Regulacje prawne dotyczące warunków akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w nowym systemie specjalizacji są zawarte w art. 19f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.). Ponadto, programy specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny będą zawierały szczegółowe warunki akredytacyjne dla danej dziedziny, wynikające ze specyfiki odbywania szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Mając na uwadze powyższe, jednostki zainteresowane prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji, zarówno obecnie posiadające uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, jak również ubiegające się o akredytację po raz pierwszy, będą mogły składać wnioski o wpisanie na prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lub staży kierunkowych, po opracowaniu programu specjalizacji w tej dziedzinie oraz zatwierdzeniu go przez Ministra Zdrowia.

Wykaz zatwierdzonych programów specjalizacji oraz wzory ww. wniosków będą dostępne na stronie internetowej CMKP ( www.cmkp.edu.pl) w zakładce Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-30
Data publikacji:
       2013-08-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 6473 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.