nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, ogłasza KonkursOgłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowegoWarszawa, 11 października 2013Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, ogłasza Konkurs, którego celem jest wyłonienie podmiotu leczniczego w następujących kategoriach:
a) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o największym dawstwie w Polsce,
b) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w latach 2012-2013 dawstwie w Polsce,
c) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w roku 2013 dawstwie w Polsce.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych podmiotów leczniczych.

Zwycięskie podmioty otrzymają w 2014 roku środki finansowe o łącznej wartości 900 000 zł (300 000 zł w poszczególnej kategorii konkursowej) na zakup sprzętu diagnostycznego (wysokiej klasy USG do badań pobieranych narządów) w ramach umów zawartych z Ministrem Zdrowia na realizację Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie od 11 października do 20 listopada 2013 r. zgodnie z § 2 Regulaminu Konkursu (Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie).

Zgłoszenia oceniać będzie Kapituła Konkursu. W jej składzie znajdą się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, Krajowej Rady Transplantacyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego i środowiska medycznego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 12 grudnia 2013 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl oraz www.federacjapacjentow.pl.
Regulamin Konkursu
Formularz Zgłoszeniowy
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-09
Data publikacji:
       2013-10-11
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 2109 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.